Ceník služeb

Nabízíme krátkodobé, dlouhodobé, pravidelné i jednorázové hlídání dětí a s tím související služby. Staráme se o děti ve věku 0 – 12 let v centru Prahy a jeho okolí.

  • Hlídání je možné ve všední dny, o víkendech, svátcích v českém nebo anglickém jazyce.
  • U večerního hlídání končícího po 00:00 žádáme rodinu, aby chůvě zajistila dopravu domů na vlastní náklady.
  • Ceny jsou uváděny bez DPH (jsem neplátce) za jedno dítě či 2-4 sourozence. Minimální doba hlídání jsou 3 hodiny. Cenu zaokrouhlujeme na půlhodiny.
  • Platba kreditní / debetní kartou za krátkodobé hlídání je prováděna na naší platební bráně. V případě objednání jiných služeb obdržíte fakturu emailem.
  • Zrušení služby je možné učinit prostřednictvím vašeho uživatelském účtu ve webovém rozhraní.
    Službu můžete zrušit do 48 hodin před sjednaným časem začátku poskytnutí služby, kdy v takovém případě vám vrátíme celou zaplacenou cenu na účet, ze kterého jsme cenu přijali, a to 5 pracovních dnů od zrušení.
    V případě, že zrušíte službu méně než 48 hodin před sjednaným časem začátku poskytnutí služby, máme právo na stornopoplatek ve výši 50 % ze zaplacené ceny, kterou si v této výši ponecháme. Zbývajících 50 % ze zaplacené ceny vám vložíme na váš uživatelský účet ve formě kreditů, které se použijí na úhradu ceny při vaší další objednávce. Na výplatu těchto kreditů ve formě peněžitých prostředků nemáte nárok.